DMC Adriatic d.o.o.

Vatroslava Lisinskog 6, 42000 Varaždin, Republika Hrvatska

OIB 01381016885

ID HR-AB-42-070121427

Poslovni prostor u Zagrebu: Međimurska 21/4

Tel +385 91 26 38 046, +385 1 4819 524


Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070121427, iznos temeljnog kapitala 21.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti. Račun kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, IBAN: HR1724020061100698007.

 

Osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana:

Ugovoreno kod Uniqa Osiguranje d.d., Planinska 13 A , HR-10000 Zagreb

Polica br. 45 – 7002522951

 

Osiguranje od opće odgovornosti:

Ugovoreno kod Uniqa Osiguranje d.d., Planinska 13 A , HR-10000 Zagreb

Polica br. 11 – 7002524734