Venezuela

Divna karipska obala, neobičan biljni i životinjski svijet, Ande, kasnonoćne zabave...Venezuela je unatoč svim ovim atrakcijama još relativno neposjećena zemlja. Posjetite ju prije što prije!

Venezuela - putovanja


croatia active
DMC Adriatic d.o.o.
V. Lisinskog 6, 42000 Varaždin

+385 91 5532 787


*Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.