Rusija

Najveća zemlja na svijetu, sa poviješću starom preko tisuću godina - Rusija je neopisiva. Golemost prostranstva zadivljuje i u doba suvremenih prometnih sredstava, a bogata kultura koja je svijetu donijela mnoge pisce, glazbenike i mislioce, počinje se miješati sa suvremenim načinom života.


croatia active
DMC Adriatic d.o.o.
V. Lisinskog 6, 42000 Varaždin

+385 91 5532 787


*Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.