Namibija

Spektakularna Namibija, koja daje ime najstarijoj pustinji na svijetu, čiji se pijesak pruža stotinama kilometara u svakome smjeru, također je jedina afrička država koju nastanjuju i slonovi, žirafe, lavovi i nosorozi.


croatia active
DMC Adriatic d.o.o.
V. Lisinskog 6, 42000 Varaždin

+385 91 5532 787


*Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.