Laos

Laos je zemlja budističke tradicije, gdje se nikome nikuda ne žuri. Hramovi Luang Prabanga su zaštićeni od UNESCO-m, a glavni grad Vientianne živi svojim polaganim ritmom. te tamo život teče smireno, baš kao Mekong koji kupa njegove obale.


croatia active
DMC Adriatic d.o.o.
V. Lisinskog 6, 42000 Varaždin

+385 91 5532 787


*Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.