Izrael

Iz kulturne, političke i povijesne perspektive, gotovo da nema zemlje na svijetu koja je toliko kompleksna i toliko fascinantna kao što je Izrael. Sveto mjesto židova, kršćana i muslimana, Izrael je mjesto nevjerovatne raznolikosti utjecaja i povijesnih lokaliteta. Ovdje sjećanja na drevne civilizacije još uvijek zaokupljaju pažnju putnika koji žele posjetiti mjesta gdje se dogodila povijest.


croatia active
DMC Adriatic d.o.o.
V. Lisinskog 6, 42000 Varaždin

+385 91 5532 787


*Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.