Iran

Rijetko posjećen od strane zapadnih gostiju, Iran se čini tajnovit. Mnoge predrasude utemeljene su na krivom mišljenju da se radi o arapskoj zemlji, što je daleko od istine. Kao dio drevnog puta svile, Perzijsko carstvo, sa poviješću od preko 2500 godina, protezalo se od Grčke do Indije, i donijelo je tadašnjoj civilizaciji tolerantno društvo i naprednu medicinu. Danas je Iran zemlja živahnih bazara, veličanstvene arhitekture i planinskih predjela prepunih slikovitih sela. Posjet Iranu će Vam otkriti jednu od najvećih i najznačajnijih kultura svijeta.


croatia active
DMC Adriatic d.o.o.
V. Lisinskog 6, 42000 Varaždin

+385 91 5532 787


*Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.