Khmeri su najbrojnija etnička skupina Kambodže. Njihovo carstvo između devetog i dvanaestog stoljeća se protezalo na veći dio današnje jugo. istočne Azije. Tada je nastao veličanstveni grad Angkor. Obuhvaćalo je današnje države Tajland, Vijetnam i Laos i bilo je jedno od najvećih i najmoćnijih carstava Azije.

PRIJE TISUĆU GODINA DOK JE U LONDONU OBITAVALO PETNAESTAK TISUĆA LJUDI, NA PODRUČJU ANGKORA IH JE BILO VISE OD MILIJUN.

Sistem navodnjavanja te vrlo plodna zemlja koja daje do četiri berbe riže godišnjelako su prehranjivali pučanstvo, a utjecaj Angkora se širio daleko preko granica.

Dok je Europa patila u siromaštvu mračnog srednjeg vijeka, ovdje su cvali umjetnost i kultura. 

Indijski trgovci su osim svojih proizvoda donijeli i vjeru. Hinduizam i Budizam su ovdje naišli na plodno tlo. Budizam je i danas najvažnija religija Kambodže.

Uspon i pad Angkora

Najplodnije doba Angokra počinje 1181. okrunjenjem kralja Jayavarmana VII. Proglasivši Budizam službenom religijom i istjeravši narod Cham iz svojeg carstva počinje doba procvata. U četrdesetak godina njegove vladavine sagrađeno je stotine spomenika i neke od najvažnijih hramova: Bayon sa svojim poznatim velikim licima Bude te oko njega novi grad Angkor Thom. Nakon njegove smrti 1220. mnogi hramovi su ostali nedovršeni, a početak kraja velikog carstva označio je dolaskom na vlast kralja Jayavarmana VIII koji je vratio Hinduizam. To je rezultiralo masovnim uništavanjem Budinih kipova tako da i danas vidimo mnogo obezglavljenih kipova za koje se zna da su prikazivali lik Bude. Nakon njegove smrti Budizam se ponovo vraća, ali ovaj puta preko ratnika Siamskog carstva (današnji Tajland) koji vise puta napadaju sam glavni grad Angkor. Nakon sedmomjesečne opsade 1431 Khmeri napuštaju Angkor i glavni grad sele u današnju prijestolnicu Kambodže Phnom Penh. Hramovi Angkora ostaju u funkciji, samo u vjerskom značenju. Grad većim dijelom zarasta u džunglu i biva zaboravljen.

Ponovo otkriće

Nekoliko bijelaca je posjetilo Angkor, no «otkriće» je pripisano Francuzu Henri Mouhotu 1860.

Njegova knjiga «Putovanje Siamom, Kambodžom, Laosom i Annamom» je dovela prve europske turiste u ovu regiju. Obližnji gradić Siem Reap uskoro postaje drugo najvažnije mjesto u zemlji. Otkrića se nastavljaju te nedavno objavljene snimke iz svemira pokazuju da je Angkor mnogo veći nego se misli i vjerojatno je bio dom za oko dva milijuna ljudi.

Tonle Sap

Svega nekoliko kilometara dalje od Siem Reapa se nalazi jedno od najvažnijih i najvećih  jezera Azije – Tonlé Sap. Za kišnog doba veličinom od preko 12.000 kvadratnih kilometara izgleda poput mora. Zanimljivo je da rijeka Tonlé Sap koja iz njega istječe u proljeće nakon topljenja snijega u Tibetu i ogromne mase vode koja stiže rijekom Mekong, čija je pritoka, promjeni pravac i da teče u obrnutom smjeru te tako puni jezero. Uz jezero i danas žive ljudi polu nomadskim načinom jer se sele po nekoliko kilometara prateći vodostaj jezera.

ANGKOR WAT PREDSTAVLJA JEDNO OD SVJETSKIH ČUDA I SVAKAKO JEDAN OD NAJVAŽNIJIH POVIJESNIH LOKALITETA U AZIJI.